Egenskaper,  Instinkt,  Vallhund

Vad utmärker samojeden som vallhund?

Gemensamt för vallhundar är att de är aktiva och riktiga energiknippen som trivs bra under både blå och grå himmel. De gillar långa promenader och jagar allt som rör sig.

Människan har använt sig av vallhundar så länge man ägt boskap. Vallhunden har därför avlats fram under väldigt lång tid till att ha ideala egenskaper för uppgiften att valla boskap exempelvis får.

Vallhundens uppdrag är att hjälpa människor att hålla ordning på boskap oavsett väderförhållanden och rådande omständigheter. Vid de flesta omständigheterna har vallningen brukat ske på en så kallad betesvall. Däremot under sommarperioder så förekommer det också vallning ute i skog och mark. För sin uppgift är det viktigt att hunden som vallar är snabb och energisk.

Ett exempel på en hund som anses vara en bra vallhund är Samojeden. Det är en relativ stor vallhund. Men en typisk vallhund behöver egentligen inte vara särskilt stor men som du kommer ser när du läser vidare finns det ändå en anledning till att många vallhundar är stora. Talar man enbart om uppgiften att valla får och att hålla ordning på boskap oinhägnad gård är den viktig egenskapen att djuret är snabbt och har instinkterna som är passande för uppgiften. Storleken är mindre viktig.

Att många vallhundar från exempelvis Nordeuropa är rätt stora har att göra med att behovet att skydda fåren mot vargen. I Nordeuropa var vargen mycket vanligare förut innan de nästa intill utrotades på grund av människans jakt.

Behovet av att ha en stor vallhund kommer från när vargen frodades i de sibiriska skogarna. Behovet utvecklas från att ha små snabba hundar som var bara på att kontrollera fåren och hålla dem där man ville ha dem till att också innefatta ett behov av att skydda boskapen.

För att vargen inte skulle attackera och döda fåren behövde man större hundar som var kraftiga och aggressiva i sitt utseende och i sina egenskaper. Men en skräckinjagande hund som skulle skydda boskapen till varje pris drog sig vargen från att gå till attack. Det resulterade i att färre får gick förlorade för herden.

Dessa två behov tillsammans, det vill säga behovet av en ras med bra egenskaper för vallning och en ras med bra egenskaper för skydd, innebar att man behövde två raser med dessa olika egenskaper.

Över tiden när dessa levde ihop hände de att de parade sig och resultatet blev att det avlades fram en halvstor vakthundsras som samtidigt hade lämpliga egenskaper till att driva får. Av denna anledningen är det förekommande att vallhundar har liknande egenskaper som vakthundar som avlats till att vakta boskap och vice versa.

Vad kännetecknar en vallhund

Det som främst kännetecknar en vallhund är beteendet att tydligt agera för att hålla samman sin grupp under sin promenad. Hur detta skulle kunna se upp är till exempel att vallhunden springer i cirklar kring människorna i gruppen. Samtidigt brukar inte vallhundar vara lika intresserade att hålla ordning på människor som på djur. Även dess egenskaper visar sig ibland även bland människor.

En vallhund visar vanligen ett särskilt stort intresse kring just de djuren som är vallningsbara. Det händer att vallhunden till och med uppfattas som aggressiv bland boskapsdjur som får och kor. Som ägare till en vallhund som till exempel samojeden är det av största vikt att man tränar djuret till att inte vara aggressiv mot boskap.

På samma sätt som att det kan vara svårt att avvänja en vakthund från att skälla kan den det vara svårt att avvänja en vallhunds instinkt att valla. Men det är möjligt att träna din hunds behärskning bland boskap om du börjar jobba på det när din fortfarande är valp eller i en väldigt ung ålder. Går det för länge kan det vara för sent att ändra djuret egenskaper.

En sak som kan vara till din fördel om du vill avvänja vallhundsinstinkten hos din hund är att man idag har avlat bort delar egenskaperna som gjorde djuret till en bra vallhund i mer eller mindre utsträckning. Detta har skett eftersom mycket av den avel som gjorts med vallhundar det senaste decenniet har haft ett fokus på att ta fram dominerande anlag som gör hunden bättre som sällskapshund eller lämplig i utställningar. Detta har skett för att behovet av hunden som vallhund inte varit lika påtagligt under nittonhundratalet.

Vallhundar i Sverige

Vallhunden en samling av raser som in Sverige har ökat väldigt mycket i popularitet under de senaste åren. En anledning till att denna ökning man sett är att Sverige satsat rätt mycket på fårnäring. En annan bidragande anledning kan också tänkas vara att hundar som samojeden, border collie och den belgiska vallhunden är väldigt uppskattade och passande som sällskapshund.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *